dilluns, 19 de novembre de 2012

Correcció Examen Unitat Didàctica 2

2. Quan redactem un correu electrònic i introduïm les adreces dels destinataris en el camp CCO, vol dir:
a) Enviar còpies ocultes del missatge.
b) Enviar còpies del missatge.
c) Enviar adjunts.
d) Totes les respostes són incorrectes.

5. Amb un navegador, a més d'obrir pàgines web, es poden obrir altres documents?
a) No, només pàgines web.
b) Si, a més d'obrir pàgines web, es poden obrir imatges, document de text...
c) Sí, a més d'obrir pàgines web, es poden obrir les pàgines desades a l'equip.
d) Sí, a més d'obrir pàgines web, es poden obrir imatges, document de text, pàgines web desades a l'equip...

10. Què és Internet?
a) World Wide Web
b) La Xarxa de les xarxes
c) Xarxa informàtica mundial
d) Totes són correctes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada